Disclaimer

ICT Dinkelland betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar  ICT Dinkelland  kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. ICT Dinkelland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij ICT Dinkelland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ICT Dinkelland. Eventuele verwijzingen naar sites die niet door ICT Dinkelland worden onderhouden zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel vICT Dinkelland selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ICT Dinkelland worden onderhouden, wordt afgewezen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door ICT Dinkelland.

Het Nederlands recht is van toepassing.